Posts

||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| കുടുംബം! ഇമ്പം തോന്നും സ്നേഹകൂടല്ലോ, കുടുംബം! ഒന്നായി വാഴാൻ ദൈവദാനമീ.. കുടുംബം! സ്വർഗം പോലെ ഏദെൻതോപ്പായി കുടുംബം! സത്യദൈവം നിത്യമെഴുന്നെള്ളും കുടുംബം! (ഇമ്പം തോന്നും...) പൂവും പുഴകളും കാടും കാട്ടാനയും എല്ലാം നിൻ നന്മയ്ക്കെന്നോർത്തീടുക അന്യരല്ലാരുമെന്നാദ്യം പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുൾ അകറ്റി.  (ഇമ്പം തോന്നും...) ഏകീടിൽ ഏറിടും എന്ന തിരുമൊഴി ചെയ്തു പഠിച്ചു വളർന്ന ഗേഹം. ഉള്ളതില്നിന്നൊക്കെ പങ്കിട്ടു സോദരർ  ഉള്ളിന്റെ നന്മകൾ സ്വന്തമാക്കി  (ഇമ്പം തോന്നും...) കുറ്റവും ശിക്ഷയും ശാസനയും  നേരിൻ്റെ പാത തൻ സോപാനമായി കൊഞ്ചലും സ്നേഹവും ലാളനയും  ജീവിത വെയിലിലെ തണലുകളായി (ഇമ്പം തോന്നും...) കരയുന്നോർക്കാശ്വാസമേകീടുവാൻ  കനിവൂറും മനസോടെ ജീവിക്കുവാൻ  തളരാതെ പതറാതെ മുന്നേറുവാൻ  കരുത്തേകി നയിക്കുന്ന പാഠശാല  (ഇമ്പം തോന്നും...) ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബം മാതാപിതാക്കളായി ഏക ദൈവം  നാമേവരും സോദരർ ആയിടുവാൻ  പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുക എന്നോടൊപ്പം!

കുടുംബം !

Image
||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| ഇമ്പം തോന്നും സ്നേഹകൂടല്ലോ കുടുംബം  ഒന്നായി വാഴാൻ ദൈവം തന്നതാണീ കുടുംബം  സ്വർഗം പോലെ ഏദെൻതോപ്പായി മാറും കുടുംബം  സത്യദൈവം നിത്യമെഴുന്നെള്ളും കുടുംബം  പൂവും പുഴുക്കളും കാടും കാട്ടാനയും സർവ്വചരാചാരമൊന്നായി വാഴുവാൻ   അന്യരല്ലാരുമെന്നാദ്യം പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും അറിവിൻ പ്രകാശമായി ഉള്ളതില്നിന്നൊക്കെ പങ്കിട്ടു സോദരർ  ഉള്ളിലെ നന്മയും പങ്കിട്ടു ശീലിച്ചു കൊടുക്കുകിൽ എറീടുമെന്ന സത്യം  കൊടുത്തു പഠിച്ചു വളർന്നു വന്നു കുറ്റവും ശിക്ഷയും ശാസനയും  നേരിൻ്റെ വഴിയിലെ പടവുകളായി  കൊഞ്ചലും സ്നേഹവും ലാളനയും  ജീവിത വെയിലിലെ തണലുകളായി തളരാതെ പതറാതെ മുന്നേറുവാൻ  കരയുന്നോർക്കാശ്വാസമേകീടുവാൻ   വീഴുന്നോർക്കാശ്രയമായിടുവാൻ കരുത്തേകി നയിക്കുന്ന പാഠശാല  ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബം മാതാപിതാക്കളായി ഏക ദൈവം  നാമേവരും സോദരർ ആയിടുവാൻ  പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുക എന്നോടൊപ്പം!  ||Robin_Mylapra|#ezhuthupura||

എന്റെ അപ്പ

Image
||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| എന്റെ പൊന്നു അപ്പ  അപ്പയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പയുടെ കയ്യിൽ അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം വീണത്  അപ്പയാണ്  എൻ ആദ്യ കൂട്ടുകാരൻ  അപ്പയെനിക്ക് കഥ ചൊല്ലിത്തരും  അപ്പയെന്നെ  താരാട്ടു പാടിയുറക്കും  അപ്പയെനിക്ക് ഭക്ഷണം വാരി ത്തരും  അപ്പ (3) Written By : Chris Robin. (Richu)

പൂവ്

Image
||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| പൂവ്, നല്ല മണമുള്ള പൂവ്  നല്ല നിറമുള്ള പൂവ്  തേനീച്ചകൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കും പൂവ്  വീട്ടിലും പറമ്പിലും വിടരുന്ന പൂവ്  കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവ്  മണമുള്ള പൂവ്.. പൂവ് പൂവ് പൂവ്! Written By: Chris Robin. (Richu)

മഴ

Image
||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യും മഴ! കാറ്റോടുകൂടി പെയ്യും മഴ ! പേമാരിയായി പെയ്യും മഴ ! പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഉല്ലസിക്കും  പൂവുകൾ വിടർന്നു കാണുന്നു  മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടരും  ഭൂമിയെല്ലാം തണുക്കും,  മരങ്ങളെല്ലാം ആടിയുലഞ്ഞു  സന്തോഷത്തോടെ കുളിർമയോടെ  കളിച്ചിരിക്കും .. മാനം കറുക്കുമ്പോൾ മനം കുളിരും !  Written by: Chris Robin. (Richu) 
Image
||Robin_Mylapra|#ezhuthupura|| നവപൊൻവസന്തമീ പുലരിയിൽ  നിറപുഞ്ചിരി പൂക്കുടങ്ങളായി നറുതേൻമലർ പൂവാടിയിൽ  നൂറായിരം വർണ്ണങ്ങൾ വിതറിയോ അയർലണ്ട് ഒരു സുന്ദരിയല്ലേ? മഴവില്ലിൻ ഏഴഴകല്ലേ? വെയിലും മഴയും കുളിരും പോലെ  എന്നും മധുര പതിനേഴല്ലേ?                                                                                                         ||Robin_Mylapra|#ezhuthupura||

എന്നെന്നും സ്നേഹിച്ചോട്ടെ ?

Image
കൊതിതീരുവോളം... മതിയാകുവോളം... നിന്നെ ഞാൻ എന്നെന്നും സ്നേഹിച്ചോട്ടെ ? നിന്നിൽ ഞാൻ എന്നെ നേദിച്ചോട്ടേ ? കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാല് പോലെന്നുള്ളം നിൻചുണ്ടിണയിൽ പകർന്നോട്ടെ ? ഞാൻ നിൻ്റെയുള്ളിൽ അലിഞ്ഞോട്ടെ ?                                                                                                           ||robin_mylapra |#ezhuthupura ||

ചെമ്പകച്ചോട്ടിലെ പെണ്ണ്

Image
ചെമ്മണ്ണിൻ പാത നീളും ആറ്റിൻകടവത്തെ  ചെമ്പക ചോട്ടിലിന്നീ   മൂവന്തി  നേരത്ത് പെണ്ണേ മുടിയഴിച്ചിട്ടെന്തേ നീ നിൽക്കുന്നു ? കണ്ണിൽ കരിപുരട്ടി ആരെ നീ തേടുന്നു ??  മേലെ കാവിലെ പൂരം കണ്ടു മടങ്ങുന്നോർ  കണ്ണ് വെയ്ക്കില്ലേ പെണ്ണെ നിന്നെ കണ്ടാല്ലയ്യോ ? നേരം വല്ലാതെ വൈകി തോണി അടുക്കുമ്പോൾ  ആരെന്നറിയാൻ എന്തേ നിൻ ഉള്ളം തുടിക്കുന്നു ?                        ||robin_mylapra|#ezhuthupura|| 

ആത്മവരങ്ങൾ പകരണേ

ആത്മവരങ്ങൾ പകരണേ നിൻ കൃപ എന്നും ചൊരിയണേ  (2) നല്ലഫലം കായിപ്പാൻ എന്നെ വെട്ടിയിണക്കണമേ കാട്ടൊലിവാമെന്നെ ഇന്നൊരു നല്ലോലിവാക്കേണമേ ------------------------------- ----------- ----

"നീയെൻ കർത്താവെൻ ദൈവം !"

Image
കാൽവരി മലമുകളിൽ  സ്വന്തം കുരിശേന്തി തളർന്നീടുന്നു  [[നാഥൻ എനിക്കായി മുറിവേൽക്കുന്നു]] എന്റെ പാപത്തിൻ പരിഹാരമായി  തന്റെ തിരുജീവൻ ബലിയേകുന്നു .  "നീയെൻ കർത്താവെൻ ദൈവം !" രോഗങ്ങളാലെ ഞാൻ തളർന്നീടുമ്പോൾ  സൗഖ്യമേകുന്നൊരു വചനമായി  നന്മതൻ  വിളക്കെന്നിൽ അണഞ്ഞീടുമ്പോൾ ജീവന്റെ വെളിച്ചമായി നീ വരണേ (2) ആത്മവരങ്ങൾ …… പകരുകയെന്നിൽ  പുതുസൃഷ്ടിയായിടുവാൻ അരുൾകാ..... എൻ ദൈവമേ നീ എന്നിൽ വളരേണമേ  എകിടാം  ... എൻ പ്രാണനെ തിരുമുൻമ്പിൽ ബലിയായിതാ... ഏകനായി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടിടുമ്പോൾ  കൂടെനടന്നെൻ്റെ  സ്നേഹിതനായി  ചുമലിൽ വൻ ചുമടേറ്റി വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ  മൃദുനുകം പകുത്തു നീ നല്കേണമേ [[സ്വർഗ്ഗസന്തോഷം..... നിറയ്ക്കുകയെന്നിൽ  വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നീടുവാൻ]] സ്വർഗ്ഗകവാടം.... തുറന്നീടുമെങ്കിൽ  നിൻ ചാരെ പറന്നുയരാം  പ്രിയനേ... എൻ ദൈവമേ..  പാപങ്ങൾ പൊറുത്തീടണേ  കാൺക നീ .. ഉൾപ്പൂവിനെ  തിരുമുമ്പിൽ പകരുന്നിതാ . .. Music: Anish Enos Mathew                                                                                                            |#robinmylapra#ezhuthupura|

കുരിശിൻ്റെ തണൽ തേടി

Image
കുരിശി ൻ്റെ  തണൽ തേടി Listen this song here ഒരു മരകുരിശി ൻ്റെ   തണൽ തേടി  ഞാൻ   ദൂരയീകാൽവരിയോളം  വന്നു .. മുൾമുടി അണിഞ്ഞെൻ്റെ   പ്രിയനൊരുനാൾ മൂന്നാണിമേൽ എന്നെ വിലയ്ക്കെടുത്തു കൂട്ടം പിരിഞ്ഞോരു അജമായി ഞാൻ  തനിയെ ഇരുളിൽ അലഞ്ഞിടുമ്പോൾ..  ഇടയൻ്റെ കാലോച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ  അരികെ നിൻ മൃദുസ്വരം കേട്ടു നാഥാ! ആകെ ഉടഞ്ഞ മൺപ്പാത്രമായി ഞാൻ  പ്രിയരും പതിയെ മറന്നിടുമ്പോൾ ഉടയവൻ കരങ്ങളാൽ ചേർത്തണച്ചു  (എന്നെ ) പുതിയൊരു പിറവിയായി മെനഞ്ഞെടുത്തു. ആകെയുലഞ്ഞൊരു തോണിയായി ഞാൻ  തിരകൾ ഉയരെ ഉയർന്നിടുമ്പോൾ  വൻ അലകൾ പൂന്തിരയാക്കി തീർത്തു നാഥൻ  പിന്നെ അമരത്തെൻ അരികത്തായി ചേർന്നിരുന്നു. Listen this song here 2020 March 10 |#robin mylapra| #ezhuthupura   

തണൽ

ഒരു മരക്കുരിശിൻ തണൽ തേടി ഞാൻ ഈ കാൽവരിയോളം നടന്നുവന്നു കൂട്ടം പിരിഞ്ഞൊരജമായി ഞാൻ തനിയെ ഇരുളിൽ അലഞ്ഞിടുന്നു ...   അരികെ നിൻ മൃദുസ്വരം കേട്ടുവല്ലോ ചെന്നായ് കൂട്ടങ്ങൾ   വളഞ്ഞിടുന്നു ... ഇടയന്റെ കാലൊച്ച കേട്ടുവല്ലോ കോരിയെടുത്തെന്നെ തഴുകിയപ്പോൾ തുറന്നൊരാ നെഞ്ചിലെൻ മുഖമമർത്തി ക്രൂശിന്റെ തണലെന്തെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു മുൾച്ചെടി കോറിയ മുറിപ്പാടുകളിൽ   ആ വിരൽത്തുമ്പൊന്നു തൊട്ടീടവേ ഇതാ പഴയൊരാ മുൾമുടി പൂവണിഞ്ഞു പതിയെ ഞാൻ തിരുമുഖമൊന്നു നോക്കി പ്രിയനേ നിൻ മിഴികൾ നിറഞ്ഞതെന്തേ ? ചുണ്ടിൽ ചെറു ചിരിയുടൻ പടർന്നതെന്തേ ? മുഖം കുനിച്ചെനിക്കൊരു മുത്തമേകി നല്ലിടയനെന്റെ മുറിവുണക്കി പച്ചയാം പുൽപ്പുറം കാട്ടിത്തന്നു സ്വച്ഛമാം നദിയിതാ ഒഴുകിടുന്നു സ്വർഗത്തിലോരാരവം കേട്ടിടുന്നു കാണാതെ പോയതോ വീണ്ടടുത്തു !