Friday, 1 May 2020

മഴ

||Robin_Mylapra|#ezhuthupura||

തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യും മഴ!
കാറ്റോടുകൂടി പെയ്യും മഴ !
പേമാരിയായി പെയ്യും മഴ !
പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഉല്ലസിക്കും 
പൂവുകൾ വിടർന്നു കാണുന്നു 
മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടരും 
ഭൂമിയെല്ലാം തണുക്കും, 
മരങ്ങളെല്ലാം ആടിയുലഞ്ഞു 
സന്തോഷത്തോടെ കുളിർമയോടെ 
കളിച്ചിരിക്കും ..
മാനം കറുക്കുമ്പോൾ മനം കുളിരും ! 

Written by: Chris Robin. (Richu)