Friday, 1 May 2020

പൂവ്

||Robin_Mylapra|#ezhuthupura||

പൂവ്, നല്ല മണമുള്ള പൂവ് 
നല്ല നിറമുള്ള പൂവ് 
തേനീച്ചകൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കും പൂവ് 
വീട്ടിലും പറമ്പിലും വിടരുന്ന പൂവ് 
കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവ് 
മണമുള്ള പൂവ്..
പൂവ് പൂവ് പൂവ്!

Written By: Chris Robin. (Richu)